Vandring vid
Bispbergs klack
Säter 17 april
Foto: Rune Andréasson

En mötesplats för alla med bildintresse