Månadens fotografer
i Gagnefs Fotoklubb

Varje månad ska vi försöka presentera
en medlem i Gagnefs Fotoklubb:
“Månadens fotograf”
December 2017:     Annkie Hasselkrantz

Januari 2018:            Anders Reijer

Februari 2018:         Johannes Saario

Mars 2018:                 Jan Forsmark

April 2018:                  Ingvar Åslund

Maj 2018:                    Lisskulla Kiltäpp

Den som är månadens fotograf får i uppdrag att utmana en ny.
Vem det blir får bli en överraskning!