Månadens fotografer i GFK

Varje månad ska vi försöka presentera
en medlem i Gagnefs Fotoklubb:
“Månadens fotograf”
December 2017:     Annkie Hasselkrantz

Januari 2018:            Anders Reijer

Februari 2018:         Johannes Saario

Mars 2018:                 Jan Forsmark

Den som är månadens fotograf får i uppdrag att utmana en ny.
Vem det blir får bli en överraskning!