Månadens fotograf
i Gagnefs Fotoklubb

Varje månad ska vi försöka presentera
en medlem i Gagnefs Fotoklubb:
”Månadens fotograf”

December 2017:     Annkie Hasselkrantz

Januari 2018:            Anders Reijer

Februari 2018:         Johannes Saario

Mars 2018:                 Jan Forsmark

April 2018:                  Ingvar Åslund

Maj 2018:                    Lisskulla Kiltäpp

September 2018:    Owe Söderlund

Oktober 2018:          Göran Lingestål

November 2018:      Anna-Karin Källman

December 2018:       Anders Pedersen

Januari 2019:              Malena Larsson

Februari 2019:           Rune Eriksson

Den som är månadens fotograf får i uppdrag att utmana en ny.

En mötesplats för alla med bildintresse