Internationella/nationella tävlingar

Resultatet för RSF Klubbtävling 2018

32 klubbar deltog och bilderna bedömdes
av tre fotografer från Finland:
Merja Martikainen
Petri Damstén
Seppo Rintala

RSF_Klubbtavling_2018_Katalog.pdf

RSF_Klubbtavling-2018_Komplett.pdf

Riksförbundet Svensk Fotografi


Skara fotoklubbs RiksTemaFoto 2018/19

RiksTemaFoto 2018/19 är en digital fototävling med tre tävlingsomgångar. För varje tävlingsomgång gäller ett särskilt tema som meddelas inför starten av varje inlämningsperiod. Tävlingen är öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte. Anmälningsavgiften är 50 kr per tävlingsomgång för deltagare över 25 år. Du kan delta i en enstaka tävlingsomgång eller flera tävlingsomgångar. Varje tävlingsomgång omfattar en lagtävling.
I RiksTemaFoto 2018/19 utdelas också ett lagpris för samtliga tävlingsomgångar. – Temat för den första tävlingsomgången 2018/19 (RTF1) med inlämning senast 1 november 2018 är:

NATURMÖNSTER/DETALJ(ER)

Resutatet från RTF1 på temat NATURMÖNSTER/DETALJ(ER)

Skara Fotoklubb

En mötesplats för alla med bildintresse