Rapport från
majmötet 2019

Det kom ca 35 besökare varav 10 damer

Samarbete mellan fotoklubbar.

Ordföranden för Ludvika fotoklubb Tobbe Arnesson besökte Gagnefs FK för att redovisa ludvikaklubbens bedömning av GFK:s klubbmästerskap. Tobbe sammanfattade sin upplevelse av fotografering och hur det har påverkat honom  i livet. Tobbe, som varit framstående i ett flertal fototävlingar, framhöll det positiva med bildskapandet och övriga fördelar fotograferingen kan medföra. Tobbe började med att visa egna bilder och hur han tänkt  vid fotograferingen.
Fotoklubbens medlemmar fick en genomgång hur juryarbetet har genomförts. Ett tiotal medlemmar i Ludvika FK har röstat fram de bästa bilderna i fyra olika klasser. De 5-10 bästa i respektive klass fick även omdöme med både ris och ros. För att bli duktigare är det bra att veta vad man kan göra bättre.., och även få veta vad som är bra! Sammanfattningsvis en nyttig lektion av en kunnig och
påläst fotograf!

Resultat KM 2019

Påsiktsbilder: 1 Peter Reichel  2 Rune Eriksson  3 Ragnar Nyberg
Digitala bilder: 1 Lars-Erik Boberg  2 Anna-Karin Källman
3 Peter Reichel
Digitala bilder tema ”Mörker”: 1 Peter Reichel  2 Fredrik Boberg
3 Lars-Erik Boberg
Bildspel:  1 Peter Reichel  2 Mats B Jansson  3 Ragnar Nyberg

Thilia Foto: Anna-Karin Källman

Resultat av närvarobilden

Projektionsbilder: 1 Ingvar Åslund  2 Anders Pärsings
3 Lars-Erik Boberg

Påsiktsbilder  1 Eric Böwes  2 Anders Pärsings
3 Annkie Hasselkrantz

För Gagnefs fotoklubb / Mats B Jansson

En mötesplats för alla med bildintresse