Årsplan 2023/kallelser

2023 Styrelsemöte/extramöte Månadsmöte
januari onsd 11 onsd 18
februari onsd 1 onsd 15
mars onsd 1 onsd 15
april onsd 5 onsd 19
maj onsd 10 onsd 24
juni
juli
augusti onsd 9 onsd 23
september onsd 6 onsd 20
oktober onsd 11 onsd 25
november onsd 8 onsd 22
december onsd 6 onsd 13 julfest

 

Som i alla planeringar kan emellertid mycket hända som kan innebära att datum, platser och annat måste ändras samt att nya aktiviteter som resor, utflykter och utställningar kan tillkomma.
OBSERVERA

att detta är en årsplan som skapas i början av året.
Avsikten med den är att medlemmarna ska få en bild av verksamheten under det kommande året och naturligtvis är ambitionen att angivna datum mm ska gälla.

Det är alltså viktigt att man som medlem tar del av de utskickade kallelserna och informationen på hemsidan.
Med de kanalerna försöker styrelsen verkligen hålla medlemmarna uppdaterade när det gäller aktiviteter som rör fotoklubben.

En mötesplats för alla med bildintresse