ÅRSPLAN 2024 / KALLELSER

2024
Styrelsemöte Månadsmöte
januari onsd 24 18:00 onsd 24
februari onsd 21 18:00 onsd 21
mars onsd 20 18:00 onsd 20
april onsd 24 18:00 onsd 24
maj onsd  22 18:00 onsd 22
juni
juli
augusti onsd 21 18:00 onsd 21
september onsd 18 18:00 onsd 18
oktober onsd 23 18:00 onsd 23
november onsd 20 18:00 onsd 20
december onsd 11 18:00 onsd 11 julfest

 

Som i alla planeringar kan emellertid mycket hända som kan innebära att datum, platser och annat måste ändras samt att nya aktiviteter som resor, utflykter och utställningar kan tillkomma.
OBSERVERA

att detta är en årsplan som skapas i början av året.
Avsikten med den är att medlemmarna ska få en bild av verksamheten under det kommande året och naturligtvis är ambitionen att angivna datum mm ska gälla.

Det är alltså viktigt att man som medlem tar del av de utskickade kallelserna och informationen på hemsidan.
Med de kanalerna försöker styrelsen verkligen hålla medlemmarna uppdaterade när det gäller aktiviteter som rör fotoklubben.

En mötesplats för alla med bildintresse