Rapport från
marsmötet

De tre främsta bildspelen från Dala Digitalsalongen 2021 visades. Bildspelen med musik får vara max 4 minuter långa och filmiska inslag är tillåtna.
Ragnar Nybergs, Genom mitt fönster
Paul Sands, Symfoni i färg
Solveig Granströms, Ritsem

Gagnefs fotoklubb anlitas ofta för bedömning av andra fotoklubbars tävlingar. Några värmlandsklubbars tävling under ledning av Hammarö FK med tema experimentella bilder bedömdes.
Att fungera som jury i tävlingssammanhang är lärorikt och inspirerande för klubbens medlemmar.
De tre bästa bilderna plus tio diplombilder röstades fram, dessutom togs ca 20 bilder ut för visning.

I den sedvanliga närvarobildstävlingen för Gagnef fotoklubbs egna medlemmar segrade Anders Reijer i printklassen med en örnbild. Tvåa Ingvar Åslund och trea Rune Andréasson.

I digitalklassen segrade Rune Eriksson med en blåvingebild.
Tvåa Göran Look och tre fotografer delade den tredje platsen, Anders Pedersen, Jan Forsmark och Urban Jansson.

I månadsmötet deltog 24 medlemmar, 18 män och 6 kvinnor.

/ Rune Eriksson

Resultat närvarobilden

En mötesplats för alla med bildintresse