Flygfest på natten
Foto: Peter Reichel

En mötesplats för alla med bildintresse