Rapport från
marsmötet

Månadsmötet samlade 25 kvinnor och män i Aktivitetshuset.
På programmet stod en ”redovisning” av vad deltagarna i den nyligen avslutade AI-kursen, ledd av Peter Reichel, åstadkommit med gamla fotografier. Ett första försök att uppgradera och förbättra gamla bilder med artificiell intelligens (AI) för fotobearbetning. Resultaten visade sig vara skiftande. Så länge bilden hölls svart/vit syntes stora förbättringar men när man färglade bilden med AI-hjälp blev resultatet inte lika imponerande! Men ”alla barn i början” – så även AI-program!

//Rune Andréasson

Resultat från kvällens bildtävlingar-närvarobilden

En mötesplats för alla med bildintresse