Månadens fotograf
januari 2023
Biörn Källman

Medlem i GFK sedan november 1974.

Mitt fotointresse började hösten 1952 när jag fick överta min fars Kodak bälgkamera för 6 X 6 eller 6 X 9- bilder. Under 60-talet genade jag några år med 126-system för att under senare delen av
60-talet övergå till 135 med en Praktica Nova. Den byttes i mitten av 70-talet till Praktica Super TL och vidare till d.o. LLC.
Minnesgoda klubbmedlemmar minns att LLCn åkte ned i ett vattenfall på Älvdalens skjutfält vid en klubbutflykt dit.
Nästa kamerasystem blev Nikkormat som jag använde några år in på 2000-talet. Från millennieskiftet tillkom en Nikon Coolpix som ”slingkamera” och något år senare in på 2000 ersattes Nikkormaten med Nikon D60 och vidare med Nikon D5300.

Bilderna är förutom familjebilder med barnbarn oftast resedokumentation eller ”dagboks-dokumentation”. Eftersom mina bilder oftast är av typen dokumentation är det ytterst sällan att de efterarbetas i Photoshop eller d.o. Nikon.

En mötesplats för alla med bildintresse