Flygfest på dagen
Foto: Göran Look

En mötesplats för alla med bildintresse