Jämtland, Hemavan
och Vindelfjällen
Foto: Rune Andréasson

En mötesplats för alla med bildintresse