Riga, GFKs fotoresa
Foto: Peter Reichel

En mötesplats för alla med bildintresse