Rapport från septembermötet 2021

Kom 25 deltagare till mötet varav fyra kvinnor.

Mötet inleddes med årsmöte. Brukar normalt hållas i februari
men rådande pandemi har gjort det omöjligt att träffas fysiskt. Ragnar Nyberg valdes till ordförande för årsmötet med
Lars-Olov Lissel som sekreterare. Endast några smärre ändringar i klubbens olika kommittéer.

Nästa programpunkt handlade om björnar i sin naturliga miljö fotograferade från gömslen i östra Finland nära ryska gränsen.
Tre klubbmedlemmar visade bilder därifrån under kvällen.
Ett ganska stort område med privat ägare på finska sidan och nationalpark på ryska sidan låter björn, järv, räv och varg ströva fritt. Man lägger mat i form av slaktavfall i lådor som djuren letar upp
och äter av. Anders Reijer började bildvisningen med att beskriva resan som började på Arlanda, vidare till Helsingfors och Uleåborg. Minibuss hämtade för 25 mils färd till Vartius. 10 st var deltagare i denna grupp med en kunnig färdledare som dagligen informerade om vilka björnar man kunde få se. Varje björn är en individ med sina egenskaper och beteenden. Man går ut till gömslet på kl 16.00 efter en vällagad lunch. Man befinner sig i gömslet till kl 07 på morgonen då deltagarna återvänder till campen för frukost. När man är i närheten av rovdjursområdet är det ”tyst läge” som gäller.
Anders visade bilder på framförallt björn men lyckades även få en järv på minneskortet.
Rune Eriksson visade sedan ett bildspel med bilder, musik och en kort film.

Mats B Jansson var tredje mannen med några enstaka bilder.
Var den enda som lyckats få en räv på bild. Blev utskrattad när han ringde hem och berättade för hustrun. På hemmaplan är det ju ofta räv nära tomten.
Många björnbilder blev liknande men ändå specifika för sin fotograf.

 

Björn i farten Foto: Mats B Jansson
Järv i rovdjursland Foto: Anders Reijer
För Fotoklubben
Mats B Jansson

 

Resultat av närvarobildstävlingen
Printbilder
Digitalbilder

En mötesplats för alla med bildintresse