Några bilder från Hälleskogsbrännan i Västmanland från branden 2014
Foto: Ingvar Åslund

En mötesplats för alla med bildintresse