Rapport från februarimötet 2020

Ca 35 deltagare varav 7-8 damer.

Årsmöte med smärre ändringar  samt nostalgibilder
hos fotoklubben.

Till ordförande för årsmötet  valdes Jan Forsmark  och till sekreterare Biörn Källman. Till ny sekreterare i styrelsen utsågs Rune Andréasson, avgående sekreterare Per Målare vill ägna mera tid åt den nystartade filmklubben i Djurås. Vi önskar lycka till!
Rune Eriksson vill trappa ner och ersätts i tävlingskommitten
av Åke Jansson. Rune har lovat att vid behov hjälpa till.
Därutöver några smärre ändringar.
Antalet medlemmar är stabilt med några nya varje år.
Bland klubbens tävlingsframgångar kan nämnas att vi återigen
(även 2017) blev Sveriges bästa klubb i den rikstäckande klubbtävlingen med 36 tävlande.
Efter gott fika serverat av Åke Jansson och hustrun Birgitta presenterade Kent Strömvall klubbens deltagare i  Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) årsbok, som kommit ut varje år sedan 1976.  Kent har lagt bilderna som ett bildspel med årtal och fotografens namn. En trevlig återblick med i huvudsak svartvita bilder. Lite statistik från Kents genomgång av årsböckerna genom åren: Ca 100 bilder publiceras i varje årsbok. De 44 år som boken utkommit har gagnefsfotografer fått 90 st bilder publicerade.. Jan Forsmark flitigast med 22 bilder före Mats B Jansson och Ragnar Nyberg med 11 resp 10 bilder.

”Tankat och klart” Foto: Kent Strömvall

Resultat av närvarobildtävlingen:
Påsiktsbilder  1 Eric Böwes  2 Mats B Jansson  3 Ingvar Åslund

Projektion  1 Eric Böwes  2 Lars-Erik Boberg  3 Mats B Jansson

För Gagnefs Fotoklubb / Mats B Jansson

En mötesplats för alla med bildintresse