Skidspelen 2021
Foto: Ingvar Åslund

En mötesplats för alla med bildintresse