Årsplan 2019 / Kallelser

 

2019 Styrelsemöte/extramöte Månadsmöte
januari onsd 9 onsd 23
februari onsd 6 onsd 20
mars onsd 6 onsd 20
april onsd 3 onsd 17
maj onsd 8 onsd 22
juni
juli
augusti onsd 7 onsd 21
september onsd 4 onsd 18
oktober onsd 9 onsd 23
november onsd 6 onsd 20
december onsd 4 onsd 11 julfest

Som i alla planeringar kan emellertid mycket hända som kan innebära att datum, platser och annat måste ändras samt att nya aktiviteter som resor, utflykter och utställningar kan tillkomma.
OBSERVERA

att detta är en årsplan som skapas i början av året.
Avsikten med den är att medlemmarna ska få en bild av verksamheten under det kommande året och naturligtvis är ambitionen att angivna datum mm ska gälla.

Det är alltså viktigt att man som medlem tar del av de utskickade kallelserna och informationen på hemsidan.
Med de kanalerna försöker styrelsen verkligen hålla medlemmarna uppdaterade när det gäller aktiviteter som rör fotoklubben.

 

En mötesplats för alla med bildintresse