Några bilder från årets Svenska Skidspel
Foto: Ingvar Åslund

En mötesplats för alla med bildintresse