Några bilder från årets Svenska Skidspel
Foto: Ingvar Åslund