Rapport från
februarimötet

Djur i fokus när Fotoklubben träffades.
Klubbens februarimöte i Aktivitetshuset var också årsmöte för Gagnefs Fotoklubb. Och det blev ett möte som spände från vinterfåglar i närområdet till drygt 30 år gamla bilder från en safari i Tanzania och ett dramatiskt besök på Zanzibar.

Från årsmötet kan noteras att ordförande Urban Jansson och styrelsen i övrigt fick förnyat förtroende att leda klubben.
Kassören Lars Jonsson redogjorde för ekonomin som är god, framförallt genom försäljningen av den bok som togs fram till klubbens 50-årsjubileum.
En bok som såldes slut på bara ett par veckor.

Jan Forsmark, Ragnar Nyberg och Lars-Gunnar Larsson visade bilder och  berättade från ett besök 1993 på Vikokotoniskolan på ön Zanzibar, utanför Afrikas östkust. Skolan i Djurås hade under flera år ett samarbete med Zanzibar, framförallt genom lärarna Lisbeth och Jan Kastner som arbetade som volontärer på ön.
Med på resan var även två elever från Djuråsskolan,
Anders Backén och Katarina Lundgren.

 

Resultat från närvarobildstävlingarna

En mötesplats för alla med bildintresse