Test

2019 Styrelsemöte/extramöte Månadsmöte
januari onsd 9 onsd 23
februari onsd 6 onsd 20
mars onsd 6 onsd 20
april onsd 3 onsd 17
maj onsd 8 onsd 22
juni    
juli    
augusti onsd 7 onsd 21
september onsd 4 onsd 18
oktober onsd 9 onsd 23
november onsd 6 onsd 20
december onsd 4 onsd 11 julfest

 

En mötesplats för alla med bildintresse