Närvarotävlingar
januari 2024

Tema värme
Första plats Ragnar Nyberg
Andra plats Rune Andréasson
Tredje plats Peter Reichel

 

Fritt
Första plats Peter Reichel
Andra plats Ragnar Nyberg
Tredje plats Rune Andréasson

En mötesplats för alla med bildintresse