GFK:s fotomaraton
13 december 2020

På självaste Lucia den 13:e december körde vi ett fotomaraton.

Jury var Peter Lindholm.
Hittade på ”teman” gjorde Margareta Nyberg.
Teman var: Glädje, På, Skugga, Spegling och Rött.
Sex fotografer ställde upp.

Bedömning av Peter Lindholm.

Tema Glädje

 

Tema På

 

Tema Skugga

 

Tema Spegling

 

Tema Rött

 

Poängbedömning:

6 poäng för första plats sedan i fallande skala till 1 för sista plats.

1:a Urban Jansson 22 poäng
2:a Ragnar Nyberg 19 poäng
3:a Jorma Naula 17 poäng
3:a Rune Andréasson 17 poäng
5:a Ingvar Åslund 16 poäng
6:a Kent Strömvall 14 poäng

 

 

 

 

 

 

En mötesplats för alla med bildintresse