Från GRANBERGET OCH GRANBERGS FÄBOD EN KALL DECEMBERDAG
FOTO: RUNE ANDRÉASSON