Från GRANBERGET OCH GRANBERGS FÄBOD EN KALL DECEMBERDAG
FOTO: RUNE ANDRÉASSON

En mötesplats för alla med bildintresse