Från bildspel Nepal
av Sven Gräfnings

En mötesplats för alla med bildintresse