Fotomaraton 21 mars 2021

Här är resultaten

3 Bästa bilderna i varje tema

Festligt  

1:a plats Ragnar Nyberg
2:a plats Karin Andrén
3:e plats Ingvar Åslund

Spegling

1:a plats Rune Andréasson
2:a plats Urban Jansson
3:e plats Ingvar Åslund

Yrkesutövare

1:a plats Karin Andrén
2:a plats Rune Andréasson
3:e plats Veronica Vikström

Linjer

1:a plats Kent Strömvall
2:a plats Louise Teinelund
3:e plats Ingvar Åslund

Rörelse

1:a plats Urban Jansson
2:a plats Louise Teinelund
3:e plats Rune Andréasson

Totalt, sammanlagda poäng i alla teman:

1    Ingvar
2    Urban
3    Ragnar
4    Louise
5    Karin
6    Rune
7    Kent
8    Veronica
9    Jorma
10 Susanne

 

En mötesplats för alla med bildintresse