Den vackraste vintern på år och dag!
Foto: Ingvar Åslund