Den vackraste vintern på år och dag!
Foto: Ingvar Åslund

En mötesplats för alla med bildintresse