Månadens fotografer i GFK

Varje månad ska vi försöka presentera
en medlem i Gagnefs Fotoklubb:
”Månadens fotograf”
Starten sker i december 2017 och först ut är:

Annkie Hasselkrantz

som även fått i uppdrag att utmana kommande månads fotograf.
Vem det blir får bli en överraskning!
*************************************************************
Här finns instruktioner och ett svarsformulär till dig som
blir utmanad.