Majmötet 2017

Majmötet 2017

Kommer ut lite sent men som man säger, Bättre sent än aldrig!

Printklassen:

På en första plats kom Eric Böwes med denna bild inuti en kyrka, tror jag, med instrimmande ljus i blått och rött.

På en andra plats kom Anne-Marie Perjons med denna bild på ett fiskeläger.

 

Projektionsklassen:

På en första plats kom  Anders Pärsing med denna bild på en flicka vid en liten damm med ett vattenfall.

På en andra plats kom Ragnar Nyberg med denna bild på en solupp/ned-gång med dramatiska moln i skogen.

// Johannes Saario