Kallelse november 2017

Kallelse tll GFK:s
månadsmöte onsdagen 22 November kl 19

i Aktvitetshuset!
Program
Gunnar Lundström:
Natur och kultur i södra Etiopien
långt bortom allfarvägen.
Och om det hinns med: Lite från
Dala Digitalsalongen/Bildspelstävlingen.

GFK-fika
Anna-Karin fixar mackorna och vi andra brygger kaffet.

Närvarobilder
Själva bildfilen till den printbild (kopia) du tar med lämnas i den här dropbox-mappen:
https://www.dropbox.com/request/CZQhlyNkNuRK8mBp2lUv

Projektionsbilden som den här gången har temat ”Fordon”
lämnar du här:
https://www.dropbox.com/request/Jpu31PeJy7BeTsDOz7Gz

Nästa extramöte/styrelsemöte:
onsdag 29 november

Nästa månadsmöte = julfesten:
torsdag 7 december

Pst!
Parkering på andra sidan vägen vid Aktivitetshuset är absolut inte tillåten!
Om allt parkeringsutrymme är upptaget rekommenderas den stora planen 2 minuters promenadtid bort.