Aprilmötet 2017

Aprilmötet

Projektionsklassen:

Vinnaren där var Jorma med denna bild på två svanar.

På en andra plats kom Lars Jonsson med denna bild på en mosippa.

Printklassen:

Vinnaren där var Göran Look med den här bilden på en arbetsbänk.

På en andra plats kom Anders Reijer med den här bilden på en tjäder.

 

// Johannes Saario