Nytt nummer av Exponera!

Nummer 7, 2015 av Riksförbundet Svensk Fotografis medlemsblad Exponera! finns bilagd som PDF-fil:  Exponera_2015-07
Det innehåller i sin helhet information om Fotomässan i Stockholm 6-8 november.  Bl.a. viktig information om hur Fotoklubbarna i RSF kan medverka.

Varma hälsningar

Riksförbundet Svensk Fotografi
genom Lars Rosell och Göran Zebühr